MSKU BcRG

From wiki.netseclab.mu.edu.tr
Jump to: navigation, search

MSKÜ Blokzinciri Araştırma Grubu (MSKU Blockchain Research Group)

MSKU-BlockchainResearchGroup.jpeg

MSKÜ Blokzinciri Araştırma Grubu (MSKU Blockchain Research Group) (BcRG), blokzinciri teknolojisinin potansiyelini araştırmak ve uygulamalar geliştirmek üzere 2017 Haziran ayından itibaren MSKU NetSecLab altında çalışmalarına başlamıştır.

  • MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü başta olmak üzere, ortak çalışılan kurumlarda kalifiye blokzincinciri uzmanı yetişmesini sağlamak,
  • Blokzinciri'nin özellikle siber güvenlik, nesnelerin interneti ve sağlık sektörü uygulamaları üzerine araştırmalar yapmak,
  • Veribilimi açısından daha etkin blokzinciri veya türevlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmak,
  • Blokzinciri teknolojisi üzerine eğitim ve sunumlar gerçekleştirmek,
  • Blokzinciri projeleri üzerine danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Kurumların ihtiyaçlarının analizi; blokzinciri teknolojisi kullanan çözümlerin tasarımının ve uygulanmasının gerçekleştirilmesidir.

Yayınlarımız, eğitim materyallerimiz ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi için:

Türkçe Sayfa: http://wiki.netseclab.mu.edu.tr/index.php?title=MSK%C3%9C_Blok_Zinciri_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Grubu

For the ENGLISH page: http://wiki.netseclab.mu.edu.tr/index.php?title=MSKU_Blockchain_Research_Group