Cyber Team - CTF Team: MSKU Route’em All

From wiki.netseclab.mu.edu.tr
Jump to: navigation, search

Coordinator: Dr. Enis KARAARSLAN Cyber team is being formed. We have attended "Tubitak Siber Meydan" contest in 2014.

MSKU Cyber Team

You can attend the group. Group rules are below (in Turkish)

Takım Kuralları/Hedefleri:

  Takım 5 kişiden ve yedek üyelerden oluşur
  Paylaşım, KATILIM ve EĞLENMEK esastır.
  Kişisel ilişkilerde sorun yaşanmaması hedeflenmelidir. Anlaşmazlıklar çözülmeye çalışılmalıdır, eğer çözülemiyorsa grubun huzuru ve devamı açısından anlaşmazlık çıkaran üyelerin takımdan ayrılması söz konusu olabilir.
  Her üyenin bir konuda uzmanlaşması hedeflenecektir. İlgi alanına göre bu görev paylaşımı koodinatör tarafından yapılır.
  Her üye uzmanlık konusu dışında diğer alt alanlarda kendisini yetiştirecektir. Uzmanlaşma alanları aşağıda verilmiştir.
  Takım bütün bir sene boyunca kendini geliştirmek için çeşitli eksersizler ve pratikler düzenler. Deneyimler lab içinden ulaşılacak internal-wiki’ye yazılarak KUTSAL bir bilgi kaynağı oluşturulur ;)
  Öğrenilen bilgilerin denenmesi için sanal bilgisayarlar ve kapalı bir ağ olarak kurulacak olan NetSecLab kullanılacaktır. Öğrenilen bilgiler kesinlikle başka kişi ve kurumların sistemlerine saldırı amaçlı kullanılmayacaktır. Üyelerin bu koşula uyacaklarını ifade eden bir belgeyi imzalamaları ve etik gereği buna uymaları beklenecektir.
  NetSecLab’in aktif kullanılması hedeflenecektir. Eksiklerin tamamlanması için yazılacak projelerde takım üyelerinin katılımı hedeflenecektir.
  Alt sınıfların yetiştirilmesi hedeflenecektir.
  Takım üyelerinin sunum yapması, akademik araştırmalar gerçekleştirip bildiri/makale hazırlaması maddi ve manevi olarak desteklenecektir.
  Yarışmalara katılma durumunda;
    Kesin bir kural olmamakla beraber; yarışmalara katılımda daha deneyimli olan son sınıf öğrencilerine ağırlık verilmesi tavsiye edilmektedir. Sonraki senede katılması muhtemel üyeler de takımın içinde olmalıdır. ( Örn: 3 adet 4.sınıf, 2 adet Alt sınıf). Katılımcıların yeteneklerine göre bu ağırlık değişebilir.
    O seneki yarışmaya kimlerin katılacağına takım üyeleri ve koordinatör karar verir. Konsensus sağlanıncaya kadar bu konu üyeler arasında konuşulur. Karar verilmeden odadan çıkılmaz :)

Uzmanlaşma Alanları:

  Network Paket Analizi
  Sistem (Linux/Microsoft) Uzmanlığı
  Reverse Engineering
  Saldırı Yöntemleri
  Savunma Yöntemleri
  … vb